Aydınlatma Metni

6698 Sayılı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. TANIMLAR

Aile ve Yakını Verisi: Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası,

Biyometrik Veri: Avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri,vesikalık fotoğrafları

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ve benzeri bilgiler,

Finans: Personel maaş / ödeme bilgisi (banka IBAN, miktar vb.), mal varlığı bilgisi (taşıt, menkul, demirbaş, makinası bilgisi), banka kredi bilgisi, maaş haciz bilgisi, nafaka ödeme bilgisi ve benzeri bilgiler, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı ve benzeri bilgiler,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri bilgiler,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,

İletişim                : Açık adresi, telefon numarası, kurumsal veya kişisel e posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (Dahili No vb.), kayıtlı elektronik posta adresi (kep), adres no’yu ve benzeri bilgiler,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri (Username), Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri (User Permission), IP Adresi Bilgileri ve internet erişim logları,

 Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kimlik: Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne – Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Aile Sıra No, Sıra No, Cilt No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mahalle / Köy, Cinsiyeti, Uyruk, Son Geçerlilik Tarihi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Kurum: Veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişi,

Lokasyon: Konum ve seyahat bilgiler,

Mesleki Deneyim: Diploma bilgisi, mesleki yeterlilik bilgisi, yabancı dil bilgileri, gidilen kurs bilgisi, sertifika bilgisi, araç / operatör ehliyet bilgisi (iş makinası, ticari, hususi araç dahil), transkript bilgisi (yüksek öğrenim, okul ve stajyer bilgisi), bonservis / hizmet / çalışma bilgisi ve benzeri bilgiler,

Özlük: Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturma Bilgisi, İşe Giriş Bilgileri (İşe Giriş Tarihi, Meslek Kodu vb.), Kurum Unvan Bilgisi, Kurum Sicil No Bilgisi, Yaptığı İş / Görev Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Mal Bildirimi Bilgileri, Askerlik Durumu, İzin Bilgisi (Ücretli ve Ücretsiz İzinleri Tümü), Çalışma Saatleri / Vardiya Bilgisi, Yabancı Çalışma İzin Bilgileri, Muvafakat Bilgisi (Fazla Mesai, Veli veya Vasi Onayı vb.), Performans Değerlendirme Raporları, Emeklilik Bilgisi, İş Hakkında Talep, Şikayet ve Öneri Bilgileri ve benzeri bilgiler,

Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.

Sağlık Bilgileri: İşe Giriş ve Periyodik Muayene Sağlık Bilgisi, Madde Bağımlılık Bilgileri (Sigara, Alkol, Uyuşturucu vb.), Engelli Bilgisi, Meslekte Çalışma Gücü Kaybı Bilgisi, Sağlık Geçmişi Bilgileri, Sağlık Taraması Bilgisi, Kullandığı İlaç Bilgisi, Hastane Sevk, Rapor vb. Bilgisi, Gebe Çalışan Bilgisi, Doğum Bilgisi, Emziren Çalışan Bilgisi, Kan Grubu Bilgisi, Aşı Bilgisi, Kronik Rahatsızlık Bilgisi ve benzeri bilgiler,

Veri işleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen veri sorumlusu organizasyonu dışında yer alan gerçek veya tüzel kişiler,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan,

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu Kimliği: “MİNE TERCÜME DANIŞMANLIK İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ” (kısaca “MINETRANSLATE”) Söz konusu kanun kapsamında “MINETRANSLATE” “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Firma, işbu aydınlatma belgesi ile çalışan, çalışan adayı, stajyer, tercüman, tedarikçi çalışanı, müşteri, potansiyel müşteri, hissedar/ortak ve ziyaretçilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yapmaktadır.  İşbu aydınlatma metni gerekli olduğu durumlarda “MINETRANSLATE” tarafından güncellenecek ve güncel hali firmanın internet sitesi olan www.minetranslate.com’da yayınlanacaktır.

“MINETRANSLATE” olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde ve kanuna uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

Çalışan, çalışan adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanlarının; İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen tüm mevzuat kapsamında tarafınızca verilen kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, iş başvuru formunda belirttiğiniz bilgiler, kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği, sağlık bilgileriniz ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veriler, referans kişi bilgileri, aile ve yakını verisi, araç plaka bilgileriniz gibi mevzuatın öngördüğü kişisel verileriniz işlenmektedir.

Müşteri ve Potansiyel Müşterilerin; İşyerimiz ile ticari faaliyette bulunan gerçek kişi müşterilerimizin kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz (telefon, adres), fiziksel mekân güvenliği, müşteri işlem verileri, e-posta gibi işin gerektirdiği kişisel veriler işlenmektedir.

Ziyaretçilerin; İşyerimizi ziyarete gelen kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri, görsel/kamera kayıt verileri, araç bilgileri ve Şirketimizin wifisini kullanmaları durumunda log kayıt bilgileri işlenmektedir.

 1. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan iş başvuru formları, sözleşmeler, görsel ve işitsel kayıtlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri ve ilgili kişi tarafından sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 5. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Mali Mevzuat, Türk Ticaret Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetim
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Şirket olarak, ticari iletişim ve ticari elektronik ileti onay metninin doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS gibi iletişim kurma yöntemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetimize yönelik, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla, müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında onayınız alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda yukarıda belirtilen iletişim kurma yöntemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız noterlikler ve tercümanlarımız ile de paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re‘sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, Kanun`un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Politikanın 6. bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veriler `MINETRANSLATE` tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarımda bulunulabileceği kişi grupları ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları,  hizmet aldığımız meslek danışmanları, resmi kurumlar, konsolosluklar, noterler,personeller vb. İlgili gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden “MINETRANSLATE” sorumlu değildir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / İLGİLİ KİŞİ / HAKLARI NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, “MINETRANSLATE”  faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin info@minetranslate.com.tr mail adresine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” konu başlığı ile mail göndererek “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, talebinizin içeriğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kişinin hakları ile ilgili detaylı bilgiyi www.minetranslate.com web sitemizde yer alan  “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikasından” edinebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN UNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan                                   : MİNE TERCÜME DANIŞMANLIK İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ.

E-Mail Adresi                        : info@minetranslate.com.tr

Merkez Telefon Numarası   : 02164565626

Vergi Dairesi                         : KOZYATAĞI

VERGİ NO                             : 6210955486

MERSİS Numarası               : 0621095548600001

Adresi                                    : ATATÜRK MH ATA PLAZA 3/3 K:1 D:13 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu mail üzerinden “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi  Talebi” şeklinde belirtiniz.