Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, Kullanım Hüküm ve Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Kullanıcı, Kullanım Hüküm ve Koşullarını kabul ettiğinde ve/veya aşağıdakilerden herhangi birini kullandığında/erişim yaptığında ve/veya Platformdaki MineTranslate içeriklerinden/hizmetlerinden herhangi birini kullandığında/eriştiğinde bu Gizlilik Politikasını okuyup anladığını ve bu Gizlilik Politikasına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılır.

Bu Gizlilik Politikası, Kullanıcı bilgilerinin kullanım, ifşa ve toplanması hakkındaki hüküm ve şartları içermektedir.

Kullanıcı belirli bilgileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere ad, soyad, e-posta dahil) sağlayacaktır. MineTranslate, bu bilgilerin korunması için gerekli önlemleri alır; bilgileri satmaz veya ticaretini yapmaz ve sadece burada belirtilen şekillerde kullanır. Öte yandan MineTranslate, bu tür bilgilerin yetkisiz kullanımına veya ifşa edilmesine karşı koruma garantisi vermez. Kişisel bilgilerini korumak ve gizli tutmakla Kullanıcılar yükümlüdür. MineTranslate, bu tür yetkisiz kullanım veya ifşa ile ilgili herhangi bir hasar, kayıp, maliyet veya herhangi bir olumsuz sonuçtan sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcının etkileşimini kolaylaştırmak ve MineTranslate hizmetlerini yönetmek için Kullanıcının profili, dil becerileri ve/veya kullanıcı adı görüntülenir. Arkadaş daveti ve belirli bildirimler dışında, Kullanıcının e-posta adresi paylaşılmaz/görüntülenmez.

Kullanıcılar, iletişim bilgilerini (bunlarla sınırlı olmamak üzere telefon numarası, Google Talk, MSN Messenger dahil) ifşa etmeden Platform üzerindeki yorumlar bölümünden çeviri hizmetleri ile ilgili olarak birbirleriyle iletişim kurabilirler.

Platformda açıklanan/paylaşılan her türlü bilgi “kamuya açık bilgi” haline geldiğinden, Kullanıcıların kişisel bilgilerini açıklama konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

MineTranslate, Müşteri Materyallerini potansiyel Çevirmenlere, Çeviri Siparişi alıp almamaya karar vermek için içeriği önizlemesine izin vermek amacıyla ifşa edebilir. Bu bağlamda, Kullanıcılar bu bilgileri ifşa etmek istemezlerse, Müşteri Materyallerindeki gizli veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri düzenlemek veya kaldırmak yalnızca Kullanıcıların yükümlülüğünde olacaktır.

MineTranslate, Platformda sunulan hizmetlerle ilgili kişisel bilgiler de dahil olmak üzere Kullanıcı bilgilerini arşivleyebilir ve saklayabilir. Bir Kullanıcı hesabını silse bile saklanan bilgiler normalde silinmeyecektir. Ancak MineTranslate, atıfta bulunulan bilgileri arşivleme/saklama konusunda hiçbir yükümlülük ve garanti üstlenmez ve atıfta bulunulan bilgilerin daha sonra ilgili Kullanıcıya sunulacağını garanti etmez.

Kullanıcıların Kişisel Bilgileri, reklam, pazarlama, hizmetlerin iyileştirilmesi/geliştirilmesi/işletilmesi, araştırma, istatistiksel analiz, denetim ve diğer her türlü iletişim faaliyetleri için kullanılabilir.

MineTranslate, Kullanıcı bilgilerini aşağıdaki durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşamaz.

hukuka uymak veya haklarını/çıkarlarını/mülkünü/hizmetlerini/Platformunu korumak amacıyla;

mahkemelerin ve diğer yasal mercilerin yasal talepleri doğrultusunda; ve

çeviri hizmeti sağlamak amacıyla Kullanıcı bilgilerini Çevirmenler ile paylaşabilir.

MineTranslate haklarını, taahhütlerini veya yükümlülüklerini, Madde 9’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, devrettiği takdirde, bireysel olarak tanımlanabilir Kullanıcılara atıfta bulunmayan herhangi bir bilgiyi de üçüncü taraflara verebilir.

Bildirimin yapılması ve Kullanıcı’nın yazılı onayının ardından, MineTranslate ve/veya MineTranslate ile sözleşme ilişkisi bulunan diğer üçüncü kişiler, reklam ve bilgilendirme amaçlı yeni hizmetler, promosyonlar, kampanyalar veya benzeri konularda SMS ve/veya e-posta veya diğer herhangi bir iletişim aracı ile Platform ve içeriği/hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirme ve tanıtım yapabilir. Kullanıcı, atıfta bulunulan bildirimlere onay vermediği takdirde, Kullanıcı, Platform üzerinde reklam ve bilgilendirme amacıyla kendisine tahsis edilen üyelikten ayrılma talebini bu doğrultuda MineTranslate’e bildirebilir. Diğer taraftan; MineTranslate, hizmetlerle ilgili duyurular, hizmetlerin yönetimi ile ilgili olarak Kullanıcıları bilgilendirme hakkını saklı tutar.

Burada belirtilmeyen herhangi bir konuda Kullanım Hüküm ve Koşulları geçerli olacaktır.